Nabíjecí relace

Nabíjecí stanice nefunguje a nemohu nabíjet.

Pokud nemůžete nabíjecí relaci zahájit, zvažte, prosím, následující doporučení:

Dopředu si v aplikaci zkontrolujte, zda je nabíjecí místo k dispozici nebo zda není mimo provoz.

Pro ověření prostřednictvím aplikace nejprve zkontrolujte, zda nabíjecí stanice podporuje ověření prostřednictvím aplikace nebo QR kódu. Tuto skutečnost zjistíte kliknutím na nabíjecí stanici ve vaší aplikaci. Pokud ověření podporuje, doporučujeme použít tlačítko „Start“ v aplikaci namísto skenování QR kódu umístěného na nabíjecí stanici.

V případě technických nebo fyzických potíží kontaktujte nejprve provozovatele nabíjecího místa. Servisní linku provozovatele najdete na nabíjecí stanici.

Pokud potíže přetrvávají, kontaktujte vaší linku zákaznických služeb, kterou na webu najdete v sekci „kontaktovat podporu“ na stránce podpory.

Dostanu parkovací lístek, pokud parkuji na nabíjecí stanici?

Zákazník je povinen opustit veřejné parkovací místo, jakmile je proces nabíjení dokončen nebo je dosaženo maximální doby parkování.

Ceny se mohou lišit podle provozovatele nabíjecí stanice. Než začnete nabíjet, zkontrolujte si prosím ve své aplikaci platné ceny. Údaje o tarifech, které jsou k dispozici pro jednotlivá nabíjecí místa ve vaší aplikaci, mohou obsahovat časovou složku účtovanou za parkování/rezervaci nabíjecího místa i po přerušení přenosu energie.

Vezměte, prosím, na vědomí, že neodpovídáme za jakékoliv náklady, které vám vzniknou kvůli překročení maximální doby složení nákladu anebo doby parkování nebo za náklady vzniklé nesprávným parkováním (například náklady za odtažení). Náklady vzniklé v této souvislosti jste povinni uhradit třetí osobě.

Mohu nabíjet v zahraničí?

Náš produkt vám poskytuje přístup do jedné z největších sítí v Evropě. Naše síť je dostupná i přeshraničně, můžete tedy nabíjet v jakékoliv stanici v naší síti.

Potřebujete okamžitou pomoc?

Náš servisní tým je Vám k dispozici v této pracovní době:
pondělí až pátek 8:00 až 20:00

* Cena hovoru závisí na zemi a síti, ze které voláte.