Faktura

Jak mohu nahlédnout do své faktury?

Do své faktury můžete nahlédnout a stáhnout si ji z našeho webového portálu:
Přihlaste se ke svému zákaznickému účtu.
- Klikněte na „faktura“
- Kliknutím na „ ⤓ “ si stáhnete PDF fakturu
- Kliknutím na soubor PDF si fakturu otevřete

Proč jsou mi účtovány nabíjecí relace, které byly realizovány před dlouhou dobou?

V nemnohých případech je některým zákazníkům vystavena faktura za poslední nabíjecí relace. Dochází k tomu tehdy, když dojde ke zpoždění předání údajů o nabíjení od „provozovatele nabíjecího místa“ (PNM). Pamatujte, že mezitím mohlo dojít ke změně v cenách PNM. Cena však bude přirozeně účtována v cenách platných v době realizace nabíjecí relace.

Jaká je struktura faktury?

Faktura se skládá ze dvou částí.

První část obsahuje veškeré údaje o smlouvě, daňové údaje a celkovou splatnou částku.
Druhá část faktury uvádí veškeré fakturované nabíjecí transakce. Tyto transakce jsou popsány podle adresy, čísla nabíjecího místa, data a času. Částky za nabíjecí relace jsou uvedeny jako čisté částky.

Vezměte, prosím, na vědomí, že v některých případech nemusejí být adresa nebo číslo stanice uvedeny kvůli chybějícím údajům o přenosu ze strany provozovatele nabíjecího místa.

Potřebujete okamžitou pomoc?

Náš servisní tým je Vám k dispozici v této pracovní době:
pondělí až pátek 8:00 až 20:00

* Cena hovoru závisí na zemi a síti, ze které voláte.