Sesja ładowania

Stacja ładowania nie działa i nie mogę ładować.

Jeżeli niemożliwe jest rozpoczęcie sesji ładowania, prosimy wziąć pod uwagę następujące zalecenia:

Prosimy w aplikacji sprawdzić, czy punkt ładowania jest dostępny, czy nieczynny.

W celu uwierzytelnienia przez aplikację prosimy najpierw sprawdzić, czy w stacji ładowania możliwe jest uwierzytelnianie przez aplikację lub kod QR. Można to sprawdzić klikając na stację ładowania w swojej aplikacji. Jeżeli jest to możliwe, wówczas zaleca się wciśnięcie przycisku „Start” w aplikacji zamiast skanowania kodu QR umieszczonego na stacji ładowania.

W przypadku problemów technicznych lub fizycznych najpierw należy skontaktować się z operatorem punktu ładowania. Infolinię obsługi operatora można znaleźć na stacji ładowania.

Jeżeli problem nadal występuje, należy skontaktować się z infolinią obsługi klienta, której numer można znaleźć na stronie internetowej działu wsparcia pod zakładką „kontakt z działem wsparcia”.

Czy mogę otrzymać mandat za parkowanie podczas parkowania na stacji ładowania?

Klient musi opuścić ogólnodostępne miejsce parkingowe, gdy tylko proces ładowania zostanie zakończony lub osiągnięty zostanie maksymalny dozwolony czas parkowania.

Ceny mogą się różnić w zależności od operatora stacji ładowania. Przed rozpoczęciem ładowania prosimy o zapoznanie się z obowiązującymi cenami w swojej aplikacji. Szczegóły taryfy, które są dostępne dla każdego punktu ładowania w aplikacji, mogą zawierać składnik cenowy oparty na czasie, który skutkuje kosztami parkowania / blokowania punktu ładowania, nawet jeśli transfer energii został zakończony.

Należy pamiętać, że nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty, które powstają w wyniku przekroczenia maksymalnego czasu ładowania i/lub parkowania lub koszty wynikające z nieprawidłowego parkowania (na przykład koszty holowania). Koszty poniesione w związku z tym opłaca użytkownik na rzecz strony trzeciej.

Czy mogę ładować za granicą?

Nasz produkt zapewnia Państwu dostęp do jednej z największych sieci w Europie. Nasza sieć jest dostępna za granicą, więc można ładować na dowolnej stacji do niej należącej.

Potrzebujesz natychmiastowej pomocy?

Numer telefonu:
+482 210 452 57
Nasz dział obsługi jest dostępny w następujących godzinach:
Od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-20:00

* Koszt połączenia zależy od kraju i sieci z której dzwonisz.